Sadarabībā ar AAS "Seesam Latvia"- apdrošinātājiem ar starptautisku pieredzi un kompāniju, kura augstu vērtē savus klientus un pilda tiem dotos solījumus, mēs piedāvājam saviem klientiem iegādāties augstākās kvalitātes apdrošināšanas pakalpojumus, kas sniedz medicīnisko izdevumu garantijas ceļojuma laikā. 

Būtiska priekšrocība ir  AAS "Seesam Latvia" sadarbībai ar starptautisko palīdzības dienestu INTERNATIONAL SOS, kas pārstāv Seesam Latvia un garantē apdrošinātās personas medicīnisko izdevumu segšanu. Lai kur Jūs atrastos, palīdzības dienests 7 dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī, 30 valodās spēj nodrošināt medicīniska vai tehniska rakstura palīdzību.
Jūs varat iegādāties apdrošināšanu gan īslaicīgiem braucieniem ( ar prēmiju sākot no 0.65 EUR dienā), gan gada apdrošināšanu ( ar prēmiju sākot no 75 EUR gadā). Uz gadu Jūs varat apdrošināt gan ceļojumus, kuru kopējais uzturēšanās laiks ārzemēs nepārsniedz 90 dienas gada laikā, gan arī tādus, kuri ilgst vairāk par 90 dienām gadā

 Vēlos pasūtīt!